info@fugelwille.nl 0513 - 629367

Update

Update: Website Fûgelwille, afdelingscode Fûgelwille: J02 I Woensdag I 18-05-2022 I 21:40.

H. ter Schuur. De Knipe!

Gratis af te halen witte Papegaai met kooi

anneke.terschuur@kpnmail.nl

Fûgelwille

Als uw hobby vogels kweken is, dan is het belangrijk dat u lid wordt van een vogelvereniging, b.v. Fûgelwille. U kunt dan onze contactavonden bezoeken, met b.v. een spreker over diverse onderwerpen. En meedoen met onze jaarlijkse vogeltentoonstelling, wordt u lid, dan ontvangt u maandelijks het blad ONZE VOGELS.

Sponsorpagina

Sponsoren die dit alles mogelijk maken, zoals het houden van een Vogeltentoonstelling, neem eens een kijkje op de sponsorpagina.

Bestuur

Bestuur / T.T. Bestuur / Ringencommissaris / Redactie / Webmaster.

Voorzitter:

Cor Rijpma (Oldeholtpade)

voorzitter@fugelwille.nl

Penningmeester:

Henk de Jong (Sintjohannesga).

penningmeester@fugelwille.nl

Algemeen bestuurslid:

Franke Geert Talman (Jubbaga).

algemeenbestuurslid@fugelwille.nl

Algemeen bestuurslid:

Wolter Stoelwinder (Oudehorne).

materialenbeheer@fugelwille.nl

T.T. Bestuur

T.T. Secretaris:

Hubert Schoonhoven (Nijeberkoop)

ttsecretaris@fugelwille.nl

T.T. Commissielid:

Meinardus Homans (Gorredijk)

ttcommissielid.1@fugelwille.nl

T.T. Commissielid:

Ralph Sidorak (Gorredijk)

ttcommissielid.2@fugelwille.nl

T.T. Commissielid:

Lolke van der Hoef (Gorredijk)

vdhoefzon@ziggo.nl

Penningmeester / redactie / webmaster

Ringencommissaris:

Evert de Bruin (Oudeschoot)

ringencommissaris@fugelwille.nl

Redactie

Ringencommissaris: Evert de Bruin

Webbeheer: Henk Geertsma

Webbeheer (Webmaster)

Henk Geertsma

webbeheer@fugelwille.nl

Printversiebestuur.

Printversie!

Clubblad / Laatste Nieuws / info

Clubblad Maart 2022 8e editie!

Download Clubblad!

In deze krant is de aftrap voor:

''GEEF DE PEN AAN'' voor

 Lolke van der Hoef

Fûgelwille

Jannes van Veenen